AVÍS LEGAL

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL, proveïda de CIF B43867308, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

Raó Social del Responsable

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL

 

CIF

B43867308

Direcció:
AVINGUDA PRESIDENT COMPANYS, 5

Població:
REUS

Codi Postal:
43202

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privadesa en la versió publicada per OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL. al mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL vincles o enllaços des d’altres webs externes.

Es prohibeix expressament establir el vincle www.niuviuimmobiliaria.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenteixi la seva incursió, excepte autorització expressa.

 

POLITICA DE PRIVACITAT

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL, proveïda de CIF B43867308, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis de la web, seran incorporats i tractats per OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL, qui actua com a Responsable de Tractament,  amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes a cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a l’Avinguda President Companys, 5, 43202 REUS. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa, pot  dirigir-se al “link” Política de Privacitat habilitat en aquest mateixa pàgina web.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden utilitzar cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als clients i als visitants de la web. Si desitja saber més sobre l’ús de les cookies per part de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL pot accedir al “link” Política de Cookies habilitat en aquest mateixa pàgina web.

 

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes a fi de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin tenir incorreccions, desactualizaciones o errors.

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen una finalitat informativa quant a la qualitat, situació i serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

 

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en el website i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del quals els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina Web sense permís previ i per escrit de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL és lliure de limitar l’accés a la pàgina Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seva pàgina Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratoria per part de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la pàgina Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina Web, o de l’esforç dut a terme per OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL sense el consentiment previ, exprés i per escrit del client. Qualsevol trasgresión del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL sobre la pàgina Web i tots els continguts de les mateixes.

OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del website de OVIAN PROJECTES I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI, SL.